Call 24/7 : 092424.5555 or 0922.060606

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Địa chỉ: sô 09, BT1 - Khu Đô Thị Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 092424.5555 or 0922.060606

Website:www.nhadatthudo.com.vn

E-mail: diaocthudottq@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+ty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+%C4%90%E1%BB%8Ba+%E1%BB%90c+Th%E1%BB%A7+%C4%90%C3%B4/@20.9610612,105.7632131,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x313452dc06635971:0x36ac224ea7be09f9!8m2!3d20.9610198!4d105.7653613?hl=vi-VN