Call 24/7 : 0967470929 - 0983652120 - 0974655659

Dịch vụ » Tách-hợp sổ, xin cấp phép xây dựng Hà Nội

Tách - hợp sổ, xin cấp phép xây dựng Hà Nội

Chuyên về tách thửa đất diện tích to thành các thửa nhỏ có diện tích >= 30 m2. Chuyên gia hàng đầu về hợp các thửa đất sổ đỏ cận kề nhau thành một thửa diện tích lớn. Xin cấp phép xây dựng nhanh chóng, thuận lợi về mọi mặt.

  • Đầu
  • 1
  • Cuối