Call 24/7 : 0967470929 - 0983652120 - 0974655659

Dịch vụ » Tách-hợp sổ, xin cấp phép xây dựng Hà Nội

Tách - hợp sổ, xin cấp phép xây dựng Hà Nội

  - Chuyên về tách thửa đất diện tích to thành các thửa nhỏ có diện tích >= 30 m2
  -  Chuyên gia hàng đầu về hợp các thửa đất sổ đỏ cận kề nhau thành một thửa diện tích lớn.
  -  Xin cấp phép xây dựng nhanh chóng, thuận lợi về mọi mặt.